Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Tổng Kết Hội Thi GVDG Cấp Huyện Năm Học 2016-2017

Ngày 24 tháng 1 năm 2017, tại Trung tâm VHTT-TT huyện Bố Trạch, Phòng Giáo dục và Đào tạo tổ chức tổng kết Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2016-2017.

Đ/c Võ Đình Vang – Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng ban chỉ đạo, đánh giá lại quá trình tổ chức Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2016-2017.

Đ/c Nguyễn Minh Ngọc – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo, Trưởng ban chỉ đạo, Phát biểu bế mạc tổng kết Hội thi GVDG cấp huyện năm học 2016-2017.

Kết quả Hội thi có 291 giáo viên được công nhận GVDG cấp huyện năm học 2016-2017, trong đó:

                Cấp học MN 65 giáo viên;

                Cấp học tiểu học 105 giáo viên;

                Cấp học THCS 121 giáo viên.


VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn