Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Phòng GD&ĐT Bố Trạch tổ chức Tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS

Chiều ngày 23 tháng 2 năm 2013, Phòng GD&ĐT tổng kết Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp huyện bậc THCS năm học 2012-2013. Hội thi Giáo viên dạy giỏi năm học 2012-2013 có 175 Giáo viên tham gia dự thi. Kết quả hội thi có 109 Giáo viên đạt Giáo viên dạy giỏi cấp Huyện và trong 109 Giáo viên đạt giải lần này có 23 Giáo viên đủ điều kiện dự thi Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

Thầy giáo Nguyễn Ngọc Châu – Phụ trách cấp THCS thông qua chương trình tổng kết hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp THCS.

 

Nguyễn Dũng Hà (Theo Phòng GD&ĐT)


VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn