Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Khai Giảng Năm Học 2017-2018

Sáng ngày 05 tháng 9 năm 2017, các đơn vị trường học trong toàn huyện Bố Trạch tổ chức Khai giảng năm học 2017-2018, theo đúng Kế hoạch của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Năm học 2017-2018, toàn huyện có 38.134 học sinh đến trường (trong đó Bậc học MN: 11.782 cháu; Bậc học TH: 14.869 học sinh; Bậc học THCS: 11.483 học sinh).


VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn