Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014.

Ngày 24 tháng 1 năm 2014, Côngđoàn ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị sơ kết học kỳ I và triển khainhiệm vụ học kỳ II năm học 2013-2014.

 

Đ/c Nguyễn Minh Ngọc – Ủy viên BCH Công đoàn ngành, Chuyên viên Phòng GD&ĐT thay mặt ban tổ chức thông qua chương trình Hội nghị tổng kết.

 
 

Ông NguyễnNgọc Châu – Chuyên viên Phòng GD&ĐT, Phó Chủ tịch Công đoàn ngành, báocáo hoạt động Công đoàn học kỳ I và triển khai nhiệm vụ Công đoàn học kỳ II nămhọc 2013-2014.

 

Đ/c Phan Thị Tuyết - Ủy viên BCH Công đoàn, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT chủ trì các tham luận với Hội nghị.

 

Bà Hoàng Thì Hường– Phó hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường MN Hoàn Trạch phát biểu tham luậnvới hội nghị.

Bà Nguyễn Thị Lệ Hằng– Phó hiệu, Chủ tịch Công đoàn trưởng Trường TH số 1 Đại Trạch phát biểu thamluận với hội nghị.

Ông Trần Đình Tấn– Phó hiệu, Chủ tịch Công đoàn trưởng Trường THCS Số I Hưng Trạch phát biểutham luận với hội nghị.

Ông Phạm Mạnh Hiệp– Chủ tịch Liên đoàn lao đông huyện Bố Trạch phát biểu chỉ đạo với hội nghị Côngđoàn ngành GD&ĐT.

Ông HồXuân Lử - Chủ tịch Công đoàn ngành GD&ĐT, thay mặt lãnh đạo Công đoànngành tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của đ/c Chủ tịch Công đoàn huyện và sẽ biếnthành hành động, việc làm cụ thể trong học kỳ II năm học 2013-2014.

Ông Trần Khánh Hòa– Trưởng Phòng GD&ĐT, phát biểu chỉ đạo phối hợp giữa Công đoàn và chuyênmôn trong học kỳ II năm học 2013-2014. 

 

Nguyễn Dũng Hà (Theo Công đoàn)


VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn