Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

              aaa              

Tên trường

Chi tiết

THCS Bắc Trạch

Địa chỉ: Xã Bắc Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866932, 01687759475(HT)
Email: 
thcs_bactrach@quangbinh.edu.vn

THCS Thanh Trạch

Địa chỉ: Xã Thanh Trạch-Bố Trạch -Quảng Bình
ĐT: 0523.866132
Email: 
thcs_thanhtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Mỹ Trạch

Địa chỉ: Xã Mỹ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0253.866895
Email: 
thcs_mytrach@quangbinh.edu.vn

THCS Lưu Trọng Lư

Địa chỉ:  Hạ Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.866435
Email: thcs_luutronglu@quangbinh.edu.vn

THCS Liên Trạch

Địa chỉ:  liên Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: thcs_lientrach@quangbinh.edu.vn

THCS Hải Trạch

Địa chỉ:  Hải Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864187
Email: 
thcs_haitrach@quangbinh.edu.vn

THCS Đồng Trạch

Địa chỉ:  Đồng Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864545
Email: 
thcs_dongtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Đức Trạch

Địa chỉ:  Đức Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864652
Email: 
thcs_ductrach@quangbinh.edu.vn

THCS Phú Trạch

Địa chỉ:  Phú Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864664
Email: 
thcs_phutrach@quangbinh.edu.vn

THCS Trung Trạch

Địa chỉ:  Trung Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.862110
Email: 
thcs_trungtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Quách Xuân Kỳ

Địa chỉ: TT Hoàn Lão- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862342
Email: 
thcs_quachxuanky@quangbinh.edu.vn

THCS Đại Trạch

Địa chỉ:  Đại Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862100
Email: 
thcs_daitrach@quangbinh.edu.vn

THCS Nam Trạch

Địa chỉ:  Nam Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.863152-0979723589(HT-Nghiếc)
Email: 
thcs_namtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Nhân Trạch

Địa chỉ:  Nhân Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.863466
Email: 
thcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Lý Trạch

Địa chỉ:  Lý Trạch- Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
thcs_lytrach@quangbinh.edu.vn

THCS Bắc Dinh

Địa chỉ: TT Nông Trường - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
thcs_bacdinh@quangbinh.edu.vn

THCS  Hoàn Trạch

Địa chỉ: Xã Hoàn Trạch -Bố Trạch -Quảng Bình
ĐT: 0523.863098
Email: 
thcs_hoantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Vạn Trạch

Địa chỉ:  Vạn Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.678284
Email: 
thcs_vantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Hòa Trạch

Địa chỉ:  Hòa Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862986
Email: 
thcs_hoatrach@quangbinh.edu.vn

THCS Tây Trạch

Địa chỉ:  Tây Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.862758
Email: 
thcs_taytrach@quangbinh.edu.vn

THCS Phú Định

Địa chỉ:  Phú Định - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675192
Email: 
thcs_phudinh@quangbinh.edu.vn

THCS Sơn Lộc

Địa chỉ:  Sơn Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.864548
Email: 
thcs_sonloc@quangbinh.edu.vn

THCS Cự Nẫm

Địa chỉ:  Cự Nẫm - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 0523.675168
Email: 
thcs_cunam@quangbinh.edu.vn

THCS Số 1 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.675019
Email: 
thcs_so1hungtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Số 2 Hưng Trạch

Địa chỉ:  Hưng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.675269
Email: 
thcs_so2hungtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Phúc Trạch

Địa chỉ: Xã Phúc Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
thcs_phuctrach@quangbinh.edu.vn

THCS Lâm Trạch

Địa chỉ: Xã Lâm Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.679368
Email: 
thcs_lamtrach@quangbinh.edu.vn

THCS Xuân Trạch

Địa chỉ: Xã Xuân Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.679374
Email: 
thcs_xuantrach@quangbinh.edu.vn

THCS Sơn Trạch

Địa chỉ: Xã Sơn Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT: 0523.675316
Email: 
thcs_sontrach@quangbinh.edu.vn

PTDT Nội Trú

Địa chỉ: Thượng Trạch-Bố Trạch-Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptdtnoitru_bt@quangbinh.edu.vn

TH-THCS Nhân Trạch

Địa chỉ:  Nhân Trạch-Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT: 
Email: 
ptcs_nhantrach@quangbinh.edu.vn

PTDTBT Ba Rền

Địa chỉ: NTVTrung -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptcs_baren@quangbinh.edu.vn

TH-THCS Hưng Trạch

Địa chỉ: Xã Hưng Trạch -Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptcs_hungtrach@quangbinh.edu.vn

PTDTBT Tân Trạch

Địa chỉ:  Tân Trạch - Bố Trạch - Quảng Bình
ĐT:
Email: 
ptcs_tantrach@quangbinh.edu.vn

 
Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn