Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bậc tiểu học có 41 trường trong toàn huyện.

26-08-2018

Bậc tiểu học có 41 trường trong toàn huyện

Bậc Mầm non có 34 trường trên Huyện.

26-08-2018

Bậc Mầm non có 34 trường trên Huyện.

Bậc Trung học cơ sở có 34 Trường trong huyện

28-08-2018

Bậc Trung học cơ sở có 34 Trường trong huyện

VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn