Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

GIỚI THIỆU PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH

Phòng GD&ĐT Bố Trạch thành lập năm 1960, được tách ra từ UBND buổi đầu Cán bộ còn rất ít một tổ có 03 người làm công tác “Bình dân học vụ”,  Trải qua 52 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, GD&ĐT Bố Trạch đã thực sự ổn định và thay đổi khá mạnh, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: chất lượng GD&ĐT ngày càng được nâng lên; Cơ sở vật chất trang thiết  bị dạy học không ngừng được đổi mới, chuẩn hoá và hiện đại hoá; các hoạt động giáo dục được đẩy mạnh; Xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển.

 

Từ ngày thành lập đến này Phòng GD&ĐT Bố Trạch đã trải qua 11 thế hệ Trưởng Phòng: 

                1. Thầy Nguyễn Văn Lưu  – Từ 1960

                   Quê quán: Xã Cự Nẫm – Bố Trạch – Quảng Bìn

                2. Thầy Hồ Bá Cát  

                   Quê quán: Xã Mỹ Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình.

               3. Thầy Hoàng Đình Thiện

                   Quê quán: Quảng Trạch – Quảng Bình.

               4. Thầy Nguyễn văn Hanh

                   Quê quán: Lệ Thủy – Quảng Bình.

               5. Thầy Trần Đình Trọng – Từ năm 1970 - 1986

                   Quê quán: Quảng Sơn – Quảng Trạch – Quảng Bình.

               6. Thầy Hoàng Hải Long – Từ năm 1986 - 1987

                   Quê quán: Xã Cự Nẫm – Bố Trạch – Quảng Bình.

               7. Thầy Nguyễn Thành Chuyên – Từ năm 1987-1991

                   Quê quán: Sơn Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

               8. Thầy Đoàn Minh Từ  - Từ năm 1991- 2005

                   Quê quán: Nam Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

               9. Thầy Phan Sắc Long – Từ năm 2005-2010

                   Quê quán: Xã Hải Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình

               10. Thầy Trần Khánh Hòa – Từ năm 2010 - 3/2016

                   Quê quán: TT Hoàn Lão – Bố Trạch – Quảng Bình.

               11. Thầy Nguyễn Minh Ngọc  – Từ năm 4/2016 - đến nay

                   Quê quán: Lâm Trạch – Bố Trạch – Quảng Bình.

 

Hiện nay, Phòng GD&ĐT Bố Trạch có 16 cán bộ, viên chức. Quản lý hệ thống giáo dục của huyện gồm: 34 trường , 41 trường TH, 30 trường THCS và 2 trường TH-THCS, 02 trường PTDTBT TH-THCS, cùng với đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trên 2400 người và gần 40.000 học sinh.

Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2016 nhằm xác định rõ định hướng, mục tiêu và các giải pháp chủ yếu trong quá trình vận động và phát triển GD&ĐT Bố Trạch trong 2 năm tới, là cơ sở quan trọng cho các quyết sách của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện cũng như việc chỉ đạo về mặt chuyên môn của Phòng GD&ĐT Bố Trạch. Xây dựng và triển khai Kế hoạch phát triển GD&ĐT năm 2016 của Phòng GD&ĐT là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết của Chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông. Cùng với Phòng GD&ĐT các huyện, thị trong tỉnh xây dựng Ngành GD&ĐT Quảng Bình phát triển theo kịp yêu cầu phát triển kinh tế, xã hội của đất nước, hội nhập với các nước khu vực và thế giới.

Phát triển GD&ĐT là một trong những ưu tiên của Huyện Bố Trạch. Mạng lưới trường lớp đã được quy hoạch khá hợp lý ở cả những vùng thuận lợi cũng như vùng nông thôn, khó khăn. Việc huy động trẻ nhập học cũng như khuyến khích bình đẵng giới đã thu được những thành công bước đầu. Về mặt chất lượng đội ngũ, hiện nay đội ngũ đều đạt chuẩn đào tạo 100%, trên chuẩn của cả ba cấp học đều trên 50%. Huyện chú trọng việc bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên, tạo điều kiện để đội ngũ học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Hàng năm, tổ chức cho giáo viên đưa những sáng kiến áp dụng vào trong giảng dạy, tổ chức Hội thi “Giáo viên dạy giỏi”, “Giáo viên tự làm đồ dùng dạy học” có kết quả cao. Việc áp dụng các kỹ thuật mới vào dạy học, đánh giá học sinh đã được áp dụng. Việc xây dựng “Trường đạt chuẩn Quốc gia”, tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng cảnh quan các nhà trường theo hướng “xanh, sạch, đẹp”...đã được UBND huyện, các ban ngành, các đơn vị trường học quan tâm đúng mức.

Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
<
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn