Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Bậc tiểu học có 41 trường trong toàn huyện.

26-08-2018

Bậc tiểu học có 41 trường trong toàn huyện

Bậc Mầm non có 34 trường trên Huyện.

26-08-2018

Bậc Mầm non có 34 trường trên Huyện.

Bậc Trung học cơ sở có 34 Trường trong huyện

28-08-2018

Bậc Trung học cơ sở có 34 Trường trong huyện

Cơ cấu tổ chức

26-08-2018

Cơ cấu tổ chức

Chức năng nhiệm vụ

26-08-2018

Chức năng nhiệm vụ

GIỚI THIỆU PHÒNG GD&ĐT BỐ TRẠCH

26-08-2018

Phòng GD&ĐT Bố Trạch thành lập năm 1960, được tách ra từ UBND buổi đầu Cán bộ còn rất ít một tổ có 03 người làm công tác “Bình dân học vụ”, Trải qua 52 năm xây dựng, phấn đấu và trưởng thành, GD&ĐT Bố Trạch đã thực sự ổn định và thay đổi khá mạnh, đạt được nhiều thành tích trên các lĩnh vực: chất lượng GD&ĐT ngày càng được nâng lên; Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học không ngừng được đổi mới, chuẩn hoá và hiện đại hoá; các hoạt động giáo dục đ

VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn