Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
STT Số/Ký hiệu Trích yếu Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 355/PGD Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GD thể chất, thể thao và y tế trường học 13-09-2017 Nguyễn Minh Ngọc
2 273/PGD&ĐT Chuẩn bị tựu trường và tổ chức khai giảng năm học 2018-2019 30-07-2018 Nguyễn Minh Ngọc
3 334/PGDĐT tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT đầu năm học 2018-2019 06-09-2018 Võ Đình Vang
4 335/PGDĐT hướng dẫn nghiên cứu khoa học và tổ chức cuộc thi KHKT học sinh trung học năm học 2018-2019 06-09-2018 Võ Đình Vang
5 340/PGDĐT báo cáo nhu cầu kinh phí học sinh theo Nghị định 116/NĐ-CP học kỳ I năm học 2018-2019 07-09-2018 Nguyễn Minh Ngọc
6 400/CV-PGD&ĐT Về việc đăng ký TĐ-KT năm học 2018-2019 15-10-2018 Nguyễn Minh Ngọc
7 408/PGDĐT-TgH HC về việc triển khai báo cáo thống kê giáo dục đầu kỳ năm học 2018-2019 17-10-2018 Nguyễn Minh Ngọc
8 385/PGD&BT V/v: tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng về công tác bảo vệ trẻ em cho giáo viên các trường TH và THCS 13-11-2020 Võ Hải Quân
9 390/PGD&BT V/v Hướng dẫn công tác chuẩn bị cho HKPĐ cấp huyện năm học 2020-2021 17-11-2020 Võ Hải Quân
VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn