Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập

Cơ cấu tổ chức

I.LÃNH ĐẠO PHÒNG

TRƯỞNG PHÒNG

Ông Nguyễn Minh Ngọc    

Sinh ngày: 16/11/1975

Phụ trách: Chungcác lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo toàn ngành; Công tác Chính trị tưtưởng; Bảo vệ chính trị nội bộ; Tổ chức cán bộ; Kế hoạch - Tài chính;Thanh tra; Pháp chế, Thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Đối ngoại, Xã hộihóa giáo dục, khuyến học;

Emailnguyenminhngocpgdbt@quangbinh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Ông Võ Đình Vang

Sinh ngày: 19/05/1959

Phụ trách: Công tác Giáo dục Trung học cơ sở, Thanh tra; Pháp chế; Phổ cập GD THCS; Giáo dục QP - AN, Giáo dục thể chất, An toàn GT.

Emailvodinhvangpgdbt@quangbinh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

Bà Phan Thị Tuyết

Sinh ngày: 03/06/1965

Phụ trách: Công tác Giáo dục TH;  Phổ cập GDTH; Vì sự tiến bộ phụ nữ; Y tế học đường, Giáo dục dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Chữ thập đỏ, Từ thiện, Nhân đạo, VHXH; Giáo dục hoà nhập và trẻ khuyết tật, phòng chống tệ nạnXH.

Emailphanthituyetpgdbt@quangbinh.edu.vn

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG - TỔ CHỨC CÁN BỘ

Ông Võ Hải Quân    

Sinh ngày: 27/03/1976

Phụ trách: Công tác Giáo dục Mâm Non; Phổ cập giáo dục Mầm Non 5 tuổi; Công tác quản lý đội ngũ, chế độ chinh sách.

Emailvohaiquanpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

II. CÁC BỘ PHẬN CỦA PHÒNG

BỘ PHẬN MẦM NON

 

Bà Nguyễn Thị Hồng Khuyến    

Sinh ngày: 28/06/1975

Phụ trách: Công tác Giáo dục Mâm Non; Phổ cập giáo dục Mầm Non 5 tuổi.

Emailnguyenthihongkhuyenpgdbt@quangbinh.edu.vn

BỘ PHẬN TIỂU HỌC

 

 

Bà Nguyễn Thị Hòa Lan    

Sinh ngày: 01/08/1970

Phụ trách: Công tác Giáo dục TH; Phổ cập giáo dục TH.

Emailnguyenthihoalanpgdbt@quangbinh.edu.vn

                                                                                 

      Ông Nguyễn Tăng Thái

    Sinh ngày: 05/07/1970

Phụ trách: Công tác Giáo dục TH; Phổ cập giáo dục TH, công tác giáo dục dân tộc.

 

Email: nguyentangthaipgdbt@quangbinh.edu.vn

BỘ PHẬN THCS

 

 

Ông Đoàn Thái An   

Sinh ngày: 03/11/1973

Phụ trách: Công tác Giáo dục THCS; Phổ cập giáo dục THCS.

Emaildoanthaianpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Trương Khánh Long

Sinh ngày: 10/1/1980

Phụ trách: Công tác Giáo dục THCS; Phổ cập giáo dục THCS, công tác học tập cộng đồng.

Email: truongkhanhlongpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

BỘ PHẬN TỔNG HỢP HÀNH CHÍNH

Bà Lê Thị Thanh Thủy    

Sinh ngày: 09/10/1979

Phụ trách: Công tác kế hoạch, tổng hợp thi đua, khen thưởng.

Emaillethithanhthuypgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Nguyễn Dũng Hà    

Sinh ngày: 22/09/1976

Phụ trách: Công tác công nghệ thông tin; Thống kê tổng hợp; Quản lý cơ sở dữ liệu.

Emailnguyendunghapgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Bà Hoàng Thị Thùy Trang

Sinh ngày: 15/10/1990

Phụ trách: Kế toán - tài chính, cơ sở vật chất.

Emailhoangthithuytrangpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Bà Từ Thị Thắng    

Sinh ngày: 20/10/1963

Phụ trách: Văn thư, thủ quỹ.

Emailtuthithangpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Nguyễn Bình Nguyên

Sinh ngày: 19/5/1990

Phụ trách: Lái xe, các công việc khác thuộc bộ phận TgH-HC.

Emailnguyenxuantruyenpgdbt@quangbinh.edu.vn

 

Ông Trần Đình Phương    

Sinh ngày: 10/08/1956

Phụ trách: Bảo vệ, các công việc khác thuộc bộ phận TgH-HC.

Emailtrandinhphuongpgdbt@quangbinh.edu.vn

 
Trung bình (0 Bình chọn)


Chưa có lời bình nào. Hãy là người đầu tiên.
VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn