Truy cập nội dung luôn
Đăng nhập
Bài tuyên truyền về dịch thủy đậu

Bài tuyên truyền về dịch thủy đậu

Bệnh thuỷ đậu do một loại siêu vi mang tên...

Báo cáo xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm

Báo cáo xây dựng môi trường lấy trẻ làm trung tâm

Thực hiện công văn số 486/PGDĐT-GDMN ngày...

Bộ Giáo dục không có chủ trương thi viết chữ đẹp

Bộ Giáo dục không có chủ trương thi viết chữ đẹp

"Hiện nay Bộ không tổ chức cuộc thi viết chữ...

Ngoại Khóa "An Toàn Dưới Nước"

Ngoại Khóa "An Toàn Dưới Nước"

Để hạn chế tình hình tai nạn, thương tích và tỷ...

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2020-2021

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2020-2021

Kế hoạch xét TN THCS năm học 2020-2021

Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2014 - 2015

Hội giảng chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11 năm học 2014 - 2015

Trong không khí chào mừng ngày nhà giáo Việt...

VĂN BẢN MỚI
TIN VIDEO
DANH SÁCH TRƯỜNG
Khối Trung Học Cơ Sở
Khối Tiểu Học
Khối Mầm Non

CƠ QUAN CHỦ QUẢN: PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BỐ TRẠCH

Địa chỉ: Thị Trấn Hoàn Lão - Bố Trạch - Tỉnh Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822 150. Email: pgd_botrach@quangbinh.edu.vn

Website: http://botrach.edu.vn