Thi đua - khen thưởng

Thủ tục - hành chính

Thủ tục cấp giấy phép giấy phép dạy - học thêm

Thủ tục cấp giấy phép giấy phép dạy - học thêm 1- Nơi tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả - Nơi tiếp nhận: Phòng Giáo dục-Đào tạo huyện (bộ phận THCS) 2- Thời gian tiếp nhận, hoàn trả kết quả: - Vào giờ hành chính tất cả các ...

Thanh tra - kiểm tra

Hien tai chua co tin tuc

CM Hoi thao mung quoc le 2/9

Lượt truy cập: 49012 lần

Đang online: 10 người